top of page

ICOLD 2023

Päivitetty: 21. marrask. 2023

ICOLDin vuosikokous ja symposium 2023 järjestettiin Göteborgissa, Ruotsissa 10.-16. kesäkuuta. Tilaisuuteen osallistui noin 1200 henkilöä 79 maasta.


Vuosikokouksessa uusia jäsenmaaehdokkaita oli kaksi, Ruanda ja Kongo. Kumpikin hyväksyttiin jäseneksi ja nyt ICOLDilla on siis 106 jäsenmaata. Uusiksi varapresidenteiksi valittiin Liza Bentson Kreikasta sekä Tetsuya Sumi Japanista. Kaksi uutta työryhmää hyväksyttiin. Toinen tarkastelee patojen roolia energiamurroksessa ja ilmastonmuutoksessa, toinen työryhmä tutkii sukupuolten tasa-arvoa ja inkluusiota patoturvallisuustehtävien parissa.


ICOLDin keräämät tiedot patoturvallisuusonnettomuuksista ja -häiriötilanteista on tähän mennessä kerätty tiedostoon ja julkaistu bulletinissa. Nyt on tarkoituksena, että häiriötilannekortit tallennettaisiin ICOLDin verkkosivuille ja ne olisivat sieltä luettavissa.

ICOLD lähtee myös suunnittelemaan kansainvälisen patoeksperttien paneelin kokoamista ja tällaisen paneelin käyttötarkoituksia.


Afrikan väkiluvun arvellaan tuplaantuvan 2050 mennessä. Padot tuovat ratkaisuja väkiluvun kasvun tuottamiin haasteisiin, mutta tähän liittyy myös ongelmia. Patoprojektit ovat olleet viime aikoina myöhässä. Projektikulut kasvavat kiihtyvällä tahdilla. Projektien laadun valvonta on vaikeaa ja toiminnan kapasiteetti rajoitettua. Tilanne ei edesauta kehittymistä. ICOLDin toivotaan antavan tukea ja ottavan roolia, jotta tilanne saadaan parannettua.


ICOLDin presidentti Michel Lino nosti puheessaan esille mm. seuraavia asioita:

* Patoturvallisuus nostetaan ICOLDin päällimmäiseksi arvoksi

* Teknisen johtajuuden korostaminen patoturvallisuudessa

* Tiedon ja hyvän käytännön jakaminen tärkeää

* Teknillisiä komiteoita on syytä vahvistaa

* Patojen rooli ilmaston muutokseen sopeutumisessa sekä energiamurroksessa on huomattava

*ICOLDin kehittymisen tukeminen

*Osaamisen kehittymisen varmistaminen ja mentorointi.


2025 kongressin aiheet valittiin. Nämä ovat (vapaasti suomennettuna):

1 Uudet padot ja patoaltaat ilmastonmuutokseen mukautumisessa

2 Patojen ja penkereiden turvallisuus muuttuvassa maailmassa

3 Patojen ja penkereiden turvallisuus poikkeuksellisten olosuhteiden ja ilmastonmuutoksen myötä

4 Maanjäristysten esiintyminen suhteessa suurien patoaltaiden ja vesivoimalaitosten turvallisuuteen.


ICOLDin Euroopan klubi

ICOLDin Euroopan klubin kokouksessa esille nostettiin mm. nuorten rooli. Toivottiin, että kaikista maista tuettaisiin lisää nuoria alalle. Esitettiin myös ajatuksesta Euroopan patoturvallisuuspäivästä. Kaksi uutta työryhmää on suunnitteilla. Toisen aiheena on yleisön tietoisuus ja toisen patojen linkittyminen EU säätelyyn ja politiikkaan.

ICOLDin Euroopan klubin symposium järjestetään syyskuussa Sveitsissä. Keskustelua edellämainituista jatketaan siellä.
51 katselukertaa0 kommenttia

コメント


bottom of page