YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja
Jyrki Kotola

Asset Manager Dams

Fortum
PL 100
00048 Fortum
etunimi.sukunimi(a)fortum.com
p. 050 453 2328Sihteeri
Eija Isomäki
Kainuun ELY-keskus
Birger Jaarlin katu 15
13100 HÄMEENLINNA
etunimi.sukunimi(a)ely-keskus.fi
p. 0295 025 187


 
Varapuheenjohtaja
Leena Westerholm
Neuvotteleva virkamies
Maa- ja metsätalousministeriö
Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö
PL 30
00023 Valtioneuvosto
etunimi.sukunimi(a)mmm.fi
p. 0295 162 164
 
Muut hallituksen jäsenet
 
Matti Åman

Asiantuntija
PVO-Vesivoima Oy
Voimatie 23
91100 Ii
etunimi.sukunimi(a)pvo.fi
p. 050 3038 621
 
Marko Talvensaari
Patoturvallisuusinsinööri
Kemijoki Oy
PL 8131
96101 Rovaniemi
etunimi.sukunimi(a)kemijoki.fi
p. (016) 740 2316
 
Peter Reiter
Asiantuntija
PR Vesisuunnittelu Oy
PR Water Consulting Ltd
Kesantotie 5
00740 Helsinki
prwater.reiter(a)gmail.com
p. 040 726 7124

20190520_120647.jpg