YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja
Juha Laasonen
Senior Consultant, Hydro
Fortum Power  Heat Oy
Generation Division
PL 100
00048 Fortum
etunimi.sukunimi(a)fortum.com
p. 050 453 2655

Sihteeri
Eija Isomäki
Kainuun ELY-keskus
Birger Jaarlin katu 15
13100 HÄMEENLINNA
etunimi.sukunimi(a)ely-keskus.fi
p. 0295 025 187


 
Varapuheenjohtaja
Leena Westerholm
Neuvotteleva virkamies
Maa- ja metsätalousministeriö
Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö
PL 30
00023 Valtioneuvosto
etunimi.sukunimi(a)mmm.fi
p. 0295 162 164
 
Muut hallituksen jäsenet
 
Pertti Pietinen
Toimitusjohtaja
PVO-Vesivoima Oy
Virkkulantie 207
91100 Ii
etunimi.sukunimi(a)pvo.fi
p. 040 581 4726
 
Marko Talvensaari
Patoturvallisuusinsinööri
Kemijoki Oy
PL 8131
96101 Rovaniemi
etunimi.sukunimi(a)kemijoki.fi
p. (016) 740 2316
 
Peter Reiter
Asiantuntija
PR Vesisuunnittelu Oy
PR Water Consulting Ltd
Kesantotie 5
00740 Helsinki
prwater.reiter(a)gmail.com
p. 040 726 7124

20190520_120647.jpg