top of page

TIETOA YHDISTYKSESTÄ

Suurpadot - Suomen osasto ry on padonomistajien, viranomaisten, suunnittelijoiden, rakentajien ja tutkimus-, kehittämis- sekä opetustehtävissä toimivien yhteistyöfoorumi.
Yhdistys järjestää eri osapuolille mahdollisuuden tiedon ja kokemusten vaihtoon patojen suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa.


Yhdistys edistää patojen taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää rakentamista, käyttöä ja kunnossapitoa sekä patoturvallisuutta.
Tarkoituksena on keskittyä patojen toiminnan, patoturvallisuuden ja ympäristövaikutuksien parhaiden tekniikoiden ja menetelmien käyttöönottamiseen.


Yhdistys tukee alan koulutusta ja harjoittelumahdollisuuksia.
Samalla tuoden esille uuden teknologian kehitystä.
Suurpadot ry eli FINCOLD on ICOLDin (International Committee on Large Dams) Suomea edustava jäsen. Erityisesti ICOLDin mutta myös muiden mahdollisuuksien kautta osallitustaan kansainväliseen toimintaan ja luodaan jäsenille mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön.


Suurpadot ry:llä on 26 yritysjäsentä. Yritysjäsenet maksavat jäsenmaksua 200 e / vuosi  sekä padon omistajat patokohtaista maksua 200e / vuosi /suurpato.
Henkilöstöjäsenet koostuvat jäsenyritysten työntekijöistä sekä eläkeläisjäsenistä.

Lisätietoa yhdistyksen sihteeriltä.

SAM_1141.JPG

Suomalaisten toiminta kansainvälisessä järjestössä ICOLDissa (International Commission on Large Dams) alkoi vuonna 1947. Suomi liitettiin 21. jäseneksi Ruotsin ehdotuksesta. ICOLDin 26. vuosikokous järjestettiin Helsingissä 1959. Suurpadot – Suomen osasto ry perustava kokous pidettiiin 6.9.1960 ja yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 21.9.1960.

SAM_3898.JPG

HISTORIA

bottom of page