top of page

ICOLD Euroopan klubin Symposium 2023

Päivitetty: 4. tammik.

ICOLD Euroopan klubin, Eurcoldin Symposium 2023 järjestettiin Interlakenissa, Sveitsissä 5.-8.9.2023. Osallistujia oli noin 340 ja samassa yhteydessä juhlittiin Sveitsin patoyhteisön (Swissdams) 75-vuotista taivalta.

Euroopan klubin kokous järjestettiin ensimmäisenä päivänä. Ensimmäistä kertaa oli mukana myös edustaja Romaniasta. Keskusteltiin myös muutamista maista, jotka ovat ICOLDin jäseniä, mutta eivät ole osallistuneet Euroopan klubin toimintaan. Sovittiin, että Euroopan klubin presidentti ottaa tahoihin yhteyden, mikäli heidät saataisiin mukaan toimintaan.


Viestintä oli keskusteluissa voimakkaasti mukana. Suunniteltiin Euroopan patopäivää, jonka tarkoitus olisi tuoda yleiseen tietoisuteen patoja ja patoturvallisuutta sekä erityisesti patojen tärkeitä rooleja yhteiskuntien kannalta. Mm. verkkosivujen uudistamisesta ja uutiskirjeestä keskusteltiin myös.


Eurcoldin seuraava symposium järjestettäisiin 2026. Puola esitti kiinnostuksensa järjestää tapahtuman.


Eurcoldin seuraava kokous järjestetään Intiassa ICOLDin symposiumin yhteydessä.


Symposiumin esityksistä muutamia nostoja:


Monet avauspuheenvuoroista korostivat patoja kriittisenä infrana. Äärimmäiset ilmasto-olosuhteet ovat uusi normaali. Väestön kasvu on väistämätöntä ja tämä entisestään lisää veden puutetta. Vesivoiman tuotantoa tulisi kasvattaa, jotta voitaisiin vastata energian muutoksen tarpeisiin.


Sveitsissä on ensi vuonna tarkoitus aloitta 15 uutta projektia, joiden puitteissa rakennetaan uusia patoja tai korotetaan vanhoja. Näin vastataan (vihreän) energian tarpeen kasvuun. Pumppuvoimaa rakennetaan myös enenevässä määrin mm. Sveitsiin ja Itävaltaan. Tämä kuitenkaan ei ole välttämättä soveltuva ratkaisu talviaikaan, jolloin puolestaan energian tarve on suurinta.


Saksa on kohdannut viimeisimpien vuosien aikana lukuisia tulvavahinkotapauksia. Tapahtumien luonne ja kohteet ovat vaihdelleen moninaisesti. Haasteita Saksan tulien suojelulle ovat aiheuttaneet ilmastoon muutos, penkereiden ikääntyminen, tietotaidon hallinta, pitkänajan rahoituksen varmistaminen, resilienssin puute sekä kevennetty hallinta / valvonta.


Eräässä projektissa oli tutkittu kasvavia tuulia ja aaltoja. Näiden myötä oli mallinnettu, miten tietyissä kohteissa padon kuivavaraa on kasvatettava. Lisäksi projektissa oli suunniteltu erilaisia rakenteita, joilla padoille törmääviä aaltoja voitaisiin saada käännetyksi pois padolta.


Eräässä päätöspuheenvuorossa todettiin, että suurin osa maailmassa olevista padoista on kasteluveden säilytykseen. Kuitenkin kokonaistilavuudessa enemmän vettä on voimalaitospatojen suojissa. Multipurpose reservoirs - monikäyttöisen padot on kasvava trendi, jota monissa maissa pyritään kehittämään. Uutena käyttömuotona patoaltaisiin asennetaan kelluvia aurinkokennoja.

20 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page