Suomen Suurpadot: Padonomistajien, viranomaisten, suunnittelijoiden, rakentajien ja tutkimus-, kehittämis- sekä opetustehtävissä toimivien yhteistyöfoorumi.

ficold-logo.jpg
suupradot-logo2.jpg
AJANKOHTAISTA

Suurpadot ry:n uusi puheenjohtaja on aloittanut 2021!!! 

 

Pato-, tulva-, ja vesienhoitopäivät järjestettiin tänä vuonna verkossa 24.-25.11. Esitykset verkossa 

 

Suurpadot ry:n 60 v. tilaisuus on päätetty siirtää. Toivottavasti saamme tilaisuuden järjestettyä 2021.

 

ICOLDin vuosikokous 2020 järjestettiin marraskuussa verkossa  ja seminaari Intiassa on siirretty myös verkkoon helmikuulle 2021. Lisätietoja: https://www.icold2020.org/

ICOLD julkaisi Patuturvallisuuden julistuksen 2019: 

World declaration on Dam Safety

TOIMINTA
 

Suurpadot ry järjestää ja on mukana järjestämässä erilaisia patoihin liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia Suomessa. 

 

Suurpadot ry:llä eli  FINCOLDilla on myös vahva mukana olo  kansainvälisessä toiminnassa.

TWITTER