Suomen Suurpadot: Padonomistajien, viranomaisten, suunnittelijoiden, rakentajien ja tutkimus-, kehittämis- sekä opetustehtävissä toimivien yhteistyöfoorumi.

ficold-logo.jpg
suupradot-logo2.jpg
AJANKOHTAISTA

Suurpadot ry järjestää lounaskokouksen 16.12.2021

Suurpadot ry:n 60 v. juhlaa vietettiin 30.9.2021.

Pato-, tulva-, ja vesienhoitopäivät järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä

Suurpadot ry:n uusi puheenjohtaja on aloittanut 2021!

ICOLDin kongressi Ranskan Marseilleessa 2021 siirrettiin vuodelle 2022. Lisätietoja: https://www.cigb-icold2022.fr/en/#

Vuonna 2021

ICOLD järjestää verkkotapahtuman https://www.icold2021.org/en 

 

ICOLD julkaisi Patuturvallisuuden julistuksen 2019: 

World declaration on Dam Safety

TOIMINTA
 

Suurpadot ry järjestää ja on mukana järjestämässä erilaisia patoihin liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia Suomessa. 

 

Suurpadot ry:llä eli  FINCOLDilla on myös vahva mukana olo  kansainvälisessä toiminnassa.

TWITTER