top of page

Suomen Suurpadot: Padonomistajien, viranomaisten, suunnittelijoiden, rakentajien ja tutkimus-, kehittämis- sekä opetustehtävissä toimivien yhteistyöfoorumi.

ficold-logo.jpg
suupradot-logo2.jpg
AJANKOHTAISTA

ICOLDin Euroopan klubi julisti 29.5. Euroopan patoturvallisuuspäiväksi.

 

ICOLDin vuosikokous ja symposium 2024 järjestetään Intiassa.

Suurpadot ry:n vuosikokous järjestettiin 14.3.2024.

Pato-, tulva-, vesienhoito- ja kunnostuspäivät järjestettiin marraskuussa 2023 Hämeenlinnassa.

Toinen pohjoismainen patoseminaari järjestettiin Helsingissä 8.11.2022

Suurpadot ry:n 60 v. juhlaa vietettiin 30.9.2021.

TOIMINTA

Suurpadot ry järjestää ja on mukana järjestämässä erilaisia patoihin liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia Suomessa. 

 

Suurpadot ry:llä eli  FINCOLDilla on myös vahva mukana olo  kansainvälisessä toiminnassa.

TWITTER
bottom of page