Suomen Suurpadot: Padonomistajien, viranomaisten, suunnittelijoiden, rakentajien ja tutkimus-, kehittämis- sekä opetustehtävissä toimivien yhteistyöfoorumi.

AJANKOHTAISTA

 

Suurpadot ry:n 60 v. tilaisuus suunnitteilla syksylle 2020. Alustava ajankohta 8.10.

ICOLDin vuosikokous 2020 ja seminaari Intiassa on siirretty vuoden lopulle. Lisätietoja: https://www.icold2020.org/

TOIMINTA
 

Suurpadot ry järjestää ja on mukana järjestämässä erilaisia patoihin liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia Suomessa. 

 

Suurpadot ry:llä eli  FINCOLDilla on myös vahva mukana olo  kansainvälisessä toiminnassa.

TWITTER
 

©  FINCOLD